Jadwal Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir PS S1 Farmasi Fakultas MIPA Tahun 2023 University


JADWAL UJIAN PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR 2023


 


PROPOSAL TUGAS AKHIR

 

NO

PERIODE

PENDAFTARAN UJIAN

JADWAL UJIAN

1

Januari

16-18 Januari 2023

30 Jan- 3 Feb 2023

2

Pebruari

13-15 Februari 2023

27 Peb - 3 Maret 2023

3

Maret

6-8 Maret 2023

27 -31 Maret 2023

4

April

27-29 Maret 2023

10-14 April 2023

5

Mei

8-10 Mei 2023

22-26 Mei 2022

6

Juni

29 - 31 Mei 2023

12-16 Juni 2023

7

Juli

3-5 Juli 2023

17-21 Juli 2023

8

Agustus

31 Juli-3 Agustus 2023

14-18 Agustus 2023

9

September

4-6 September 2022

18-22 September 2023

10

Oktober

2-4 Oktober 2023

16-20 Oktober 2023

11

Nopember

6-8 Nopember 2023

20 - 24 Nopember 2023

12

Desember

4-6 Desember 2023

18-22 Desember 2023

TUGAS AKHIR


NO

PERIODE

PENDAFTARAN UJIAN

JADWAL UJIAN

1

Januari

9 - 11 Januari 2023

19 - 26 Januari 2023

2

Pebruari

6 - 8 Pebruari 2023

20 - 24 Pebruari 2023

3

Maret

13 - 15 Maret 2023

27 - 31 Maret 2023

4

April

3 - 5 April 2023

17-21 April 2023

5

Mei

 17– 19 April 2023

2-5 Mei 2023

 

 

15-17 Mei 2023

29 Mei-2 Juni 2023

6

Juni

5 - 7 Juni 2023

19-23 Juni 2023

 

 

12 - 14 Juni 2023

26 - 30 Juni 2023

7

Juli

26-28 Juni 2023

10-14 Juli 2023

 

 

10-12 Juli 2023

24-28 Juli 2023

8

Agustus

7-9 Agustus 2023

21-25 Agustus 2023

9

September

11-13 September 2023

25 - 29 September 2023

10

Oktober

9-11 Oktober 2023

23-27 Oktober 2023

11

Nopember

6 – 8 Nopember 2023

20-24 Nopember 2023

12

Desember

27-29 Nopember 2023

11-15 Desember 2023

Catatan:1.     Waktu pendaftaran ujian selambat-lambatnya Pk. 16.00 WITA

2.     Jadwal Pelaksanaan Ujian akan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa peserta ujian

3.     Perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.