Jadwal Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir PS S1 Farmasi Fakultas MIPA Tahun 2022 University General

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

PS S1 FARMASI FAKULTAS MIPA TAHUN 2022

 

 

PROPOSAL TUGAS AKHIR

NO

PERIODE1

PENDAFTARAN UJIAN

JADWAL UJIAN

1

Januari

17-19 Januari 2022

31 Jan- 4 Feb 2022

2

Pebruari

14-16 Februari 2022

7-11 maret 2022

3

Maret

7-9 Maret 2022

21 -25 Maret 2022

4

April

4 - 6 April 2022

18-22 April 2022

5

Mei

9-11 Mei 2022

23-27 Mei 2022

6

Juni

30 Mei-2 Juni 2022

13-16 Juni 2022

7

Juli

4-6 Juli 2022

18-22 Juli 2022

8

Agustus

1-3 Agustus 2022

15-19 Agustus 2022

9

September

5-7 September 2022

19-23 September 2022

10

Oktober

3-7 Oktober 2022

17-21 Oktober 2022

11

Nopember

14-16 Nopember 2022

28 Nopember – 2 Desember 2022

12

Desember

5-7 Desember 2022

19-23 Desember 2022

 

TUGAS AKHIR

NO

PERIODE1

PENDAFTARAN UJIAN

JADWAL UJIAN

1

Januari

10 - 12 Januari 2022

24 Januari-28 Januari 2022

2

Pebruari

7 - 9 Februari 2022

21 - 25 Februari 2022

3

Maret

14 - 16 Maret 2022

28 Maret – 1 April 2022

4

April

11-13 April 2022

25 - 29 April 2022

5

Mei

 25– 27 April 2022

13-18 Mei 2022

9-13 Mei 2022

30 Mei-3 Juni 2022

6

Juni

6 & 10 Juni 2022

27-29 Juni 2022

20-24 Juni 2022

4-8 Juli 2022

7

Juli

30 Juni-2 Juli 2022

11-13 Juli 2022

11-15 Juli 2022

25-29 Juli 2022

8

Agustus

8-10 Agustus 2022

22-26 Agustus 2022

9

September

12-14 September 2022

26-30 September 2022

10

Oktober

10-12 Oktober 2022

24-28 Oktober 2022

11

Nopember

7 – 9 Nopember 2022

21-25 Nopember 2022

12

Desember

28-30 Nopember 2022

12-16 Desember 2022

Catatan:

1.     Waktu pendaftaran ujian selambat-lambatnya Pk. 16.00 Wita.

2.     Jadwal Pelaksanaan Ujian akan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa peserta ujian

3.     Perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.